Medlemskap & avgifter

Samfällighetsföreningen debiterar en årsavgift till alla fastighetsägare.

Medlemmar som tillhör .Hemmestorps Ekes samfällighetsförening
debiteras en medlemsavgift som bestäms på årsstämman. Avgiften för 2023 är 2000 kr per hushåll.
Inbetalningskort skickas ut på mail efter Årsstämman i juni månad.
Förfallodatum bestäms på Årsstämman.

För att undvika förseningsavgift är det viktigt att göra sin betalning
i tid. Ni anger husnummer/ kundnummer samt namn och adress på inbetalningen.

Bankgiro finner du på hemsidans kontaktsida.

Övrigt bra att känna till

Här skriver vi annat som är nyttigt och viktigt att veta för dig som bor här.

Vår styrelse

 • Malin Juhlin , Ordförande
 • Janeth Håkansson, Kassör
 • Paulinn Johansson, Sekreterare
 • Christian Bengtsson, Ledamot
 • Johnny Jönsson , Ledamot
 • Eva Beal, Suppleant
 • Carin Nilegård, Suppleant
 • Lisbeth Wilborg, Revisor
 • My Olsson , Revisor
 • Christin Troedsson, Revisor suppleant
 • Webb Amiras Design